Försäljning


Ystad Hamnen 2:6 kommer att försäljas på offentlig auktion den 11 oktober 2019 kl. 13.30 på Tomelilla Advokatbyrås kontor Larmgatan 7, 273 30 Tomelilla.

Ystad Hamnen 2:6

Prospekt:
https://www.tomelillaadvokat.se/wp-content/uploads/2019/09/30846.11-Prospekt.pdf

Bilagor till Prospekt 1-7, Utdrag ur fastighetsregister och ritningar:

https://www.tomelillaadvokat.se/wp-content/uploads/2019/09/Info-bil-1-Lantm.pdf

https://www.tomelillaadvokat.se/wp-content/uploads/2019/09/Info-bil-2-7-Ritn.pdf

Bilagor till Prospekt 8, Auktionsvillkor:https://www.tomelillaadvokat.se/30846-9-auktionsvillkor/

Bilaga till auktionsvillkor: https://www.tomelillaadvokat.se/wp-content/uploads/2019/09/30846-Jordabalken-1-o-2-Kap..pdf