Bouppteckningssammanträden

Bouppteckningssammanträden hålls på Tomelilla Advokatbyrås kontor på Larmgatan 7 i Tomelilla.

Sammanträdena är inte offentliga men närvaro av andra än gäldenären och sökande borgenär kan efter prövning tillåtas. Anmälan om intresse att närvara skickas med e-post till info@tomelillaadvokat.se i god tid innan sammanträdet.

Kommande sammanträden:

2021-09-29 kl. 08.15 – Maria Egberg Holm

2021-09-29 kl. 08.30 – Bröderna J.O Entreprenad AB

2021-10-01 kl. 09.00 – Jomimast Investering AB

2021-10-06 kl. 08.15 – Ulf Carlbom

2021-10-20 kl. 09.00 – Hansson & Kullberg AB i likvidation

2021-10-27 kl. 08.15 – Dalköpinge Bygg Entreprenad AB

2021-10-27 kl. 08.30 – Svensk Låstjänst Syd AB

2021-11-03 kl. 09.00 – Ystad Spa och Konferens Hotell i Sydskåne AB i likv.

2021-11-09 kl. 09.00 – Davidssons Consulting AB