Bouppteckningssammanträden

Bouppteckningssammanträden hålls på Tomelilla Advokatbyrås kontor på Larmgatan 7 i Tomelilla.

Sammanträdena är inte offentliga men närvaro av andra än gäldenären och sökande borgenär kan efter prövning tillåtas. Anmälan om intresse att närvara skickas med e-post till info@tomelillaadvokat.se i god tid innan sammanträdet.

Kommande sammanträden:

2021-12-08 kl. 08.15 – Bygg & Allservice Syd AB

2021-12-08 kl. 09.00 – Rolf Göran Engdahls dödsbo

2021-12-20 kl. 08.30 – Bräknehus Invest AB

2021-12-20 kl. 08:45 – Teddi Klang

2021-12-20 kl. 09:00 – Tony Perssons dödsbo

2022-01-11 kl. 09.00 – Sven-Ivan Sjöströms dödsbo

2022-01-19 kl. 08.30 – Café Asal AB