Bouppteckningssammanträden

Bouppteckningssammanträden hålls på Tomelilla Advokatbyrås kontor på Larmgatan 7 i Tomelilla.

Sammanträdena är inte offentliga men närvaro av andra än gäldenären och sökande borgenär kan efter prövning tillåtas. Anmälan om intresse att närvara skickas med e-post till info@tomelillaadvokat.se i god tid innan sammanträdet.

Kommande sammanträden:

2022-06-01 kl. 08.15 – Maryd Maskin AB i likv.

2022-06-01 kl. 08.30 – VM Flytt & Städ AB

2022-06-01 kl. 09.00 – Gyllstedt Entreprenad och Transport AB i likv.

2022-06-16 kl. 09.00 – Närke Bygg Underhåll AB

2022-06-21 kl. 08.15 – EM Kylteknik i Blentarp AB i likv.

2022-06-21 kl. 08.30 – Drömbostaden Scandinavia AB

2022-06-21 kl. 08.45 – Dariusz Pawlowski