Bouppteckningssammanträden

Bouppteckningssammanträden hålls på Tomelilla Advokatbyrås kontor på Larmgatan 7 i Tomelilla.

Sammanträdena är inte offentliga men närvaro av andra än gäldenären och sökande borgenär kan efter prövning tillåtas. Anmälan om intresse att närvara skickas med e-post till info@tomelillaadvokat.se i god tid innan sammanträdet.

Kommande sammanträden:

2021-08-25 kl. 08.15 – Hansson & Kullberg AB i likvidation

2021-08-25 kl. 08.30 – BM Scandinavia AB i likvidation

2021-09-01 kl. 08.00 – Ameral Cafe AB

2021-09-08 kl. 08.30 – Åbergs & Lööfs Trädgård & Café AB