Bouppteckningssammanträden

Bouppteckningssammanträden hålls på Tomelilla Advokatbyrås kontor på Larmgatan 7 i Tomelilla.

Sammanträdena är inte offentliga men närvaro av andra än gäldenären och sökande borgenär kan efter prövning tillåtas. Anmälan om intresse att närvara skickas med e-post till info@tomelillaadvokat.se i god tid innan sammanträdet.

Kommande sammanträden:

2022-07-06 kl. 09.00 – RM Byggentreprenad AB

2022-08-10 kl. 09.00 – B-N Total Service AB

2022-08-17 kl. 09.00 – E-handelskompaniet VJ-AL AB