FÖRSÄLJNING

SIMRISHAMN SANDBY 11:36

Ett vackert sandbanksområde vid Mälarhusens Strand

Fastigheten, Simrishamn Sandby 11:36, säljs på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Fastighetens tomtareal är 22 700 kvm som består av kuperat dynlandskap som delvis täcks av sand. Tomten nås via strandkanten eller via Trelleborgsvägens slut i söder. Fastigheten saknar taxeringsvärde.

Auktionen äger rum måndagen den 15 augusti 2022 kl. 11.00 på Tomelilla Advokatbyrås kontor, Larmgatan 7 i Tomelilla. Närvaro kan ske digitalt via Microsoft Teams.

God man är advokaten Ulrika Guldstrand.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och utan några garantier. Handpenning om 10% skall erläggas kontant vid auktionen.