FÖRSÄLJNING

KONKURSANBUD

Skurup Villie 36.2. Obebyggd tomt om 4 501 kvm.

För konkursbos räkning infordras härmed anbud på ovanstående objekt.

Vidare information genom advokaten Bo Claëson 0709-381100.

För information se: Info Villie 36.2

 


 ÖVRIG FÖRSÄLJNING