FÖRSÄLJNING

KONKURSANBUD

Skurup Villie 36.2. Obebyggd tomt om 4 501 kvm.

För konkursbos räkning infordras härmed anbud på ovanstående objekt.

Vidare information genom advokaten Bo Claëson 0709-381100.

För information se: Info Villie 36.2

 


 ÖVRIG FÖRSÄLJNING

 

Fastigheten Simrishamn Stiby 14:35, Malmövägen 72, Gärsnäs, kommer att säljas på offentlig auktion under våren.